• Info@afshancan.com
  • پلیس راه تبریز-میانه، شهرک صنعتی عالی نسب، خیابان صنعت، شرکت قوطی افشان

کیفیت رقابتی

ضمن اینکه قوطی های تولیدی ما دارای کیفیت چاپ بالا بوده و تمام تست است تیم متخصص ما توانسته است تحمل فشار قوطی ها را به بیشترین حد برساند