• Info@afshancan.com
  • پلیس راه تبریز-میانه، شهرک صنعتی عالی نسب، خیابان صنعت، شرکت قوطی افشان

نسل جدید پروپلنت های بدون H2S

Image

اساس تئوری صنعت پروپلنت بر پايه استفاده از انرژی فسيلی و تبديل آن به انرژی جنبشی مورد نياز در بخش های مختلف به منظورانجام کار، ايجاد سهولت و سرعت عمل می باشد، به گونه ای که پس ازانجام عمل مورد نظر هيچگونه اثرجانبی بر جای نماند. این سیلات حاصل از مشتقات نفتی به هنگام پالایش نفت خانم و یا در اثنای تصفیه گازهای طبیعی خواه ،ناخواه بوجود می آیند. هیدورکربون های مورد بحث حاوی مقدار زیادی ناخالصی از جمله H2S ﺑوده که مطبق قوانین بین المللی عرضه سوخت می بایست به حد استاندارد رسیده تا آثار مخرب آن در محیط زیست کمتر گردد. جستجو در راه رسیدن به روش های اقتصادی تر حذف ناخالصی ها بخصوص سولفور و ترکیبات H2S در از همان لحظه پیدایش نفت و گاز همواره بدون وقفه مورد تجسس بوده و هست .

حذف سایر ترکیبات سولفوری موجود در هیدروکربن ها و رساندن آنها به حد صفر به لحاظ تکنیکی و هزینه ای برای پالایشگاهها که تولید انبوه برای مصارف سوختی و دارند بسیار دشوار و پر هزینه است.اﺻوﻻ ً درﭘﺎﻻﯾﺷﮕﺎه ھﺎ ﺳﻌﯽ ﺑرآﻧﺳت ﺗﺎ ﮔﺎزﻣﺎﯾﻊ ﻓﺎﻗد H2S ﺑوده وﺗرﮐﯾﺑﺎت دﯾﮕر ﺳوﻟﻔوررا ﺑﮫ ۳۰ ppm ﺑرﺳﺎﻧﻧد ﺗﺎ طﺑق ﻣﻘررات ﺳوﺧت ھﺎ ﻗﺎﺑل ﻋرﺿﮫ ﮔردد.

بنابراین شرکتهای تولید کننده گاز های صنعتی خالص سازی بیشتر تا مرز صفر ppm را انجام می دهند.

هر یک از این تولید کنندگان برای انجام این عملیات Patent اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ ﺧود را بکار گرفته و فعالیت خود را انجام می دهند،اختلاف این روش ها به لحاظ تاثیر زیاد نوع پالایه ها، درجه حرارت، شرعت در واکنش ها و همچنین جهت جریان فرآیندهای بسیار گسترده گردیده است.

مسلما کلیه تلاش ها با هدف تولید محصول ممتازتر به روش هوشمندانه تر و اقتصادی تر بودن بدون وقفه دنبال می شود.

چرا سولفور و ترکیبات H2S در گازهای هیدروکربنی مورد مصرف در افشانه ها باید به صفر برسد؟

( برگرفته از متن H2S و خطرات آن /مدیریت بهداشت و ایمنی و محیط زیست/انتشارات روابط عمومی شرکت ملی پالایش و پخش /۱۳۸۹

وﺟود ﺗرﮐﯾﺑﺎت ﺳوﻟﻔوردرﮔﺎزﻣﺎﯾﻊ، آﻧرا ﺑدﺑو، ﺧورﻧده وﺳﻣﯽ ﻣﻲ ﺳﺎزد. اﻧدازه ﮔﯾری ﺗرﮐﯾﺑﺎت ﺳوﻟﻔورﺑﮫ ﻋﻠت ﺗﻐﯾﯾراﻧواع آن در ﻧﻔت و ﮔﺎز دﺷواراﺳت. ھﻧوزﻣﯾزان ۳۰ ppm ازﺗرﮐﯾﺑﺎت ﺳوﻟﻔورﮐﺎﻓﯾﺳت ﺗﺎ ﮔﺎزﻣﺎﯾﻊ را ﺳﻣﯽ، ﺑدﺑووﺧورﻧده ﺳﺎﺧﺗﮫ وﮐﺎرﺑرد آﻧرا ﺑﮫ ﺟزﺳوزاﻧدن درﺳﺎﯾرﻣﺻﺎرف ﻏﯾرﻣﻣﮑن ﺳﺎزد.

گاز H2S از تجزیه مواد آلی حاوی گوگرد تولید می شود. این گاز از هوا سبک تر است و در نزدیک زمین جمع می شود و می تواند به صورت متوسط در آب حل شود.

سولفید هیدروزن H2S به علت تخمیر مواد آلی تولید می شود. این گاز به شدت سمی و قابل انفجار است. مقادیر ناچیزی از این گاز می تواند آسیب های غیر قابل جبرای را ایجاد کند.سولفید هیدروژن بدون رنگ بوده و در مقادیر کم بوی تخم مرغ فاسد شده می دهد و در مقادیر بیشتر باعث از بیم رفتن حس بویایی می شود، به همین علت گاز سولفید هیدروژن از جمله گازهای مرموز است. گاز سولفید هیدروژن سنگین تر از هوا است و تمایل دارد در لایه های زیرین قرار گیرد، لذا در صورت انتشار این گاز، تا قبل از وزیدن باد، خطرات آن کماکان وجود دارد.

مسمومیت با این گاز معمولا در صنایع نفت . گاز و پتروشیمی رو می دهد. همچنین در معادن و کارکنان فاضلاب، صنایع لاستیک و چسب و افشانه ای غیر استاندارد روی می دهد.

بوی این گاز در کمتر از یک قسمت در میلیون (۱ ppm) به راحتی قابل تشخیص است. البته حس بویایی در تراتز های بیشتر از ۲۰ قسمت در میلیون توانایی خود را از دست می دهد و کارگران با غلظت های خطرناک این گاز بدون آگاهی از حضور گاز مواجه می شوند، تماس با این غلظت ها سبب اشک ریزش، تحریک مخاط بینی و حلق ، سردرد و سرگیجه می گردد.

Image

در غلظت های بالای ۱۰۰۰ قسمت در میلیون (ppm)، تهوع، کاهش هوشیاری و فلج شدن دستگاه تنفس و مرکز تنفس مغز دارد و مرگ حادث خواهد شد.

گاز H2S دارای خاصیت محرک تنفسی قوی است. با این وجود، تغییرات تطابقی بویایی معمول و عدم فعالیت عصب بویایی ممکن است باعث شود که فرد در معرض تماس نتواند بوی گاز در مقادیر بالا را احساس کند.

جذی هیدروژن سولفید منحصرا از طریق دستگاه تنفسی نیست بلکه جذب از طریق پوست نیز امکان پذیر است.

حداکثر قابل قبول غلظت مجاز این گاز برای تماس ۱۰ قسمت در میلیون (ppm) معادل ۱۴ میلی گرم در متر مکعب هوا در ایران تعیین شده است.

زمانیکه این گاز استنشاق می شود، از طریق ریه ها به طور مستقیم وارد جریان خون می شود. اگر آن مقدار کم باشد H2s بلافاصله با اکسیژن خون خنثی می شود ولی مدت طولانی و یا مقدار بالای آن خون را مسموم می کند. با رسیدن خون مسموم به مغز مراکز مغزی که فعالیت های تنفسی را کنترل می کنند فلج می شوند.شش ها از کار می ایستند و موجب خفگی می شود.

میزان اثرات H2S روی بدن به موارد زیر بستگی دارد:

زمان= مدت تنفس H2S یا مدت زمان تماس با H2S

تکرار= مراتبی و تعداد دفعاتی که شخص در معرض H2S قرار گرفته در یک مدت کوتاه.

غلظت H2S= مقدار H2S موجود در هوای مورد تنفس یا لمس شده از طریق پوست.

مقاومت بدنی = قوی یا ضعیف بودن بدن فرد همچنین توجه به سن .

مشکلات تنفسی و آسم و…

بدیهی است، هنگام تماس با گاز سولفید هیدورژن سیستم دفاعی بدن سعی در مقابله با این سم را دارد، اما چناچه مقادیر معینی از این گاز توسط فرد استشاق شده باشد ، سیستم دفاعی بدن از کار افتاده و آسیب های جدی به فرد وارد می شود.

کمترین غلظت از گاز سولفید هیدورژن که با حس بویایی توسط انسان قابل درک است، ۱۳/۰ قسمت در میلیون (ppm) است. این گاز در غلظت برابر ۱۰ ppm باعث سوزش و ایجاد درد چشم می شود و بلافاصله باید به هوای تازه منتقل گردد.

تنها یک تنفس، غلظتی در حدود ۵۰۰-۷۰۰ قسمت در میلیون (ppm) می تواند منجر به مرگ شخص در کسری از ثانیه شود.

تماس مزمن با مقادیر کم نیز ممکن است باعث ایجاد تجریک مزمن ملتحبه در دستگاه تنفسی و زخم قرنیه گردد، همچنین اینگونه تماس ها می تواند باعث ایجاد سردرد، گیجی،تحریکات عصبی، ناراحتی های معدی، روده ای و احساس درد در بینی وف گلو و سبنه گردد.

از آنجائیکه هیدروژن سولفید در آب و روغن قابلیت حل شدن دارد، ممکن است از فواصل بسیار دوری از محل تولید به جای دیگری انتقال یابد بنابراین رعایت استاندارد حد مجاز آن در صنایع که آیندگی را در پسماند کنترل می نمایند ۱۰ قسمت در میلیون (ppm) و سایر مصارف عمومی آن که امکان انتشار در هوا را دارند زیر ۱ قسمت در میلیون (ppm) در حد صفر ppm) می باشد.

با توجه به احتمال و نیز میزان انتشار گاز H2S در پروژه های بزرگ که امکان مواجهه با این گاز وجود دارد، کارکنان با این گاز مرگ آور آشنایی کامل داشته و موارد ایمنی و فنی اجباری برای این صنایع وجود دارد ، ولی در مورد مصارف تجاری و صنعتی متاسفانه این ناآشنایی منجر به آسیب‌های مزمن به افراد جامعه و مصرف کنندگان انواع افشانه و ظروف فومی یکبار مصرف شده است.

بنابراین استفاده از گاز فاقد H2S بعنوان یک الزام در صنایع تولیدکننده انواع اسپری و انواع افشانه و همچنین تولید کنندگان ظروف یکبار مصرف فومی از حساسیت های مصرف کنندگان گاز پروپلنت به حساب می آید و در قوانین و دستور العمل های این دو صنعت لحاظ گردیده است.

هیدروژن سولفید در حد کمترین مقداری که می تواند زیانبخش باشد، از ظریق بو قابل تشخیص است.

بنابراین مصرف کننده انواع اسپری (افشانه ) و ظروف پلاستوفوم از طریق تست بو می توانند به کیفیت و رعایت استاندارد محصول مورد مصرف خود پی ببرند ( کمترین مقدار این گاز بوی تند و ترش، شبیه تخم مرغ گندیده ایجاد می نماید) برای گازهای مورد مصرف در صنایع که از پروپلنت استفاده می نمایند نیز این روش، یکی از روش های رایج کیفیت محسوب می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.